Pages

SKBL 1

SKBL Activities

SKBL 2

SKBL Picture.

Sukan

SKBL Aktiviti

SIR

SKBL Aktiviti.

LADAP

SKBL Aktiviti.

Wednesday, May 22, 2013

HARI GURU


Tuesday, March 12, 2013

GAMBAR GURU-GURU SKBL


Falsafah Pendidikan Negara

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Blog Rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia

UNIT SEKOLAH RENDAH

UPSR Corner

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More